ก่อนอื่นลูกค้าต้องทำความเข้าใจระบบก่อนที่จะเปิดเว็บ ต้องดูให้ดี เพราะเปิดเว็บมีหลายปัจจัยที่ทำให้คุณต้องมีทีมงานเพิ่มทุกตำแหน่งต้องพร้อม

 

คลิกไปดูระบบก่อน ทำการสังเกต